Przedszkole nr 376
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 376 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 
Deklaracja dostępności
Treść

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Przybysz,  rprzybysz@sp376.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 230 603. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Admiralskiej 17, 00-910 Warszawa. Dojście pieszo ulicą Admiralską od ulicy Czerwonych Beretów (przy skrzyżowaniu z ulicą Frontową)

Dojazd do przystanku Czerwonych Beretów 01 autobusami komunikacji miejskiej - linie nr 143, 153,196.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przy budynku Przedszkola znajdują się parkingi samochodowe oraz miejsce dla rowerów. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków.

Wejście do środka budynku możliwe za pomocą karty magnetycznej wydawanej rodzicom dzieci lub po skontaktowaniu się z dozorcą - dzwonek przy drzwiach wejściowych.

 

 
 
Wprowadził Przybysz Robert (Przedszkole nr 376) 23-11-2020
Aktualizujący Przybysz Robert (Przedszkole nr 376) 31-03-2021
Zatwierdzający Przybysz Robert (Przedszkole nr 376) 31-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2021
Liczba odwiedzin: 157
Rejestr zmian