Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Statut prawny

Status prawny
Treść

1. Podstawą prawną działania Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie jest

1) Akt Założycielski Przedszkola

2) Statut Przedszkola 

2. Przedszkole  jest  jednostką budżetową m.st Warszawy

1) podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

2) przedszkole  realizację celów i zadań finansuje ze środków ujętych w  planie finansowym przedszkola,

3) w imieniu przedszkola obsługę finansowo - księgową i administracyjną prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Rembertów,

4) dyrektor odpowiada za dyscyplinę budżetową.Wprowadził BZMW/ext.KChojnacka 2013-03-19
Aktualizujący Kulig Monika 2022-08-09
Zatwierdzający Kulig Monika 2022-08-09
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-08-09
Wersja standardowa