Kanał Wyżej
Statut prawny
Tresc
1. Podstawą prawną działania Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie jest
1) Akt Założycielski Przedszkola
2) Statut Przedszkola 
2. Przedszkole  jest  jednostką budżetową m.st Warszawy
1) podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
2) przedszkole  realizację celów i zadań finansuje ze środków ujętych w  planie finansowym przedszkola,
3) w imieniu przedszkola obsługę finansowo - księgową i administracyjną prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Rembertów,
4) dyrektor odpowiada za dyscyplinę budżetową.
Zalaczniki
Statut Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi 2022 tekst ujednolicony


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut prawny

Wersja standardowa