Kanał Wyżej
Kompetencje
Tresc
 
Organami przedszkola są:
1)  Dyrektor Przedszkola;
2)  Rada Pedagogiczna;
3)  Rada Rodziców.
 Kompetencje  poszczególnych organów znajdują się w statucie przedszkola.

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa